Startarrow Kampania społeczna arrow 5. Posiadamy sklep, w którym pracują 3 osoby niepełnosprawne. Właściciel wypowiada...

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni Medialni5. Posiadamy sklep, w którym pracują 3 osoby niepełnosprawne. Właściciel wypowiada...

Posiadamy sklep, w którym pracują 3 osoby niepełnosprawne. Właściciel wypowiada nam umowę więc musimy zwolnić te osoby. Znajdujemy lokal w innym mieście - zatrudniamy tam 4 osoby. Wzrosło zatrudnienie i wszystko jest ok. Po 2 miesiącach zwalniamy 2 osoby zostają dwie. Co wtedy? Czy należy nam się dofinansowanie za dwie pracujące osoby czy nie?
 
Zgodnie z objaśnieniami do formularza INF-D-P pozycje 35 i 36 (dotyczące wykazywania tzw. „efektu zachęty”) należy wypełnić jeden raz wyłącznie za miesiąc podjęcia zatrudnienia przez pracownik...

 

Zgodnie z objaśnieniami do formularza INF-D-P pozycje 35 i 36 (dotyczące wykazywania tzw. „efektu zachęty”) należy wypełnić jeden raz wyłącznie za miesiąc podjęcia zatrudnienia przez pracownika, którego dotyczy informacja.
Jeżeli w miesiącu zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego wystąpił wzrost zarówno zatrudnienia ogółem, jak i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, to pracodawca otrzyma oczywiście dofinansowanie do wynagrodzenia takiego pracownika.
W kolejnych miesiącach zatrudnienia tej osoby nie wypełnia się już pozycji 35 i 36 w INF-D-P, co oznacza, że późniejszy spadek zatrudnienia nie będzie miał wpływu na możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika, w stosunku do którego wykazaliśmy osiągnięcie efektu zachęty w miesiącu przyjęcia do pracy.
W przedstawionym przez Pana przykładzie, jak najbardziej będzie przysługiwało dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, którzy zostali zatrudnieni w miesiącu, w którym wystąpił wzrost netto zatrudnienia ogółem, jak i osób niepełnosprawnych, pomimo tego, że w kolejnych miesiącach ich pracy nastąpił spadek zatrudnienia.
 
Warszawa, dnia 10.03.2009 r.