Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow Prawnik arrow Porady dla pracodawców arrow 6. Zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska w opisanej poniżej sprawie:

Wersja dla osób niedowidzących


6. Zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska w opisanej poniżej sprawie:

Zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska w opisanej poniżej sprawie:
Rencista z lekkim stopniem niepełnosprawności przyniósł do zakładu pracy decyzję ZUS z dnia 21.10.08 przyznającą prawo do wcześniejszej emerytury od dnia 01.10.08. Czy dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika przysługuje do dnia 30.09.08 włącznie, czy też do dnia 20.10.08 włącznie? Spotkałam się z dwoma przeciwstawnymi interpretacjami opisanej sytuacji, zdaniem p. Alicji Kurek należy w tym przypadku spojrzeć na datę wydania decyzji (21.10.08), od której to nie należy się dofinansowanie. Z kolei reprezentanci firmy OBPON twierdzą, że należy zwrócić uwagę na datę nabycia uprawnień emerytalnych (01.10.08). A jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie?

 
Zgodnie z art. 26 a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 08.14.92) pracodawcy nie przysługuje dofinansowanie do...

 

Zgodnie z art. 26 a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 08.14.92) pracodawcy nie przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, który ma ustalone prawo do emerytury. Prawo do emerytury ustalane jest przez organ ubezpieczeniowy w formie decyzji. Dla pracodawcy istotna jest zatem data, od której organ ubezpieczeniowy przyznaje prawo do wcześniejszej emerytury. Mając powyższe na uwadze w opisanym przez Państwa przypadku od 1.10.2008 r. nie przysługuje dofinansowanie na pracownika. Nie ma bowiem znaczenia data wydania decyzji, czy też data dostarczenia decyzji do zakładu pracy.
 
Warszawa, 28.11.2008 r.