Startarrow Kampania społeczna arrow 7. Czy ZPCHR będąc leasingodawcą i wystawiając faktury VAT leasingobiorcy, może dać...

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni Medialni7. Czy ZPCHR będąc leasingodawcą i wystawiając faktury VAT leasingobiorcy, może dać...

Czy ZPCHR będąc leasingodawcą i wystawiając faktury VAT leasingobiorcy, może dać leasingobiorcy odpis na PFRON?

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) wpłaty na Państwowy Fundusz...

 

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wysokości co najmniej 10%.
Nie widzę zatem przeszkód, aby leasingobiorca skorzystał z możliwości obniżenia wpłaty na PFRON z tytułu zakupu usługi od leasingodawcy posiadającego status zakładu pracy chronionej.
 
Warszawa, 25.02.2009 r.