Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow Prawnik arrow Porady dla pracodawców arrow 8. Proszę o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu: wyliczamy ulgi dla firm na podstawie...

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ogólnopolscy Patroni MedialniSponsor Główny
"Konkursu Lodołamacze 2023"
Sponsor


8. Proszę o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu: wyliczamy ulgi dla firm na podstawie...

Proszę o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu: wyliczamy ulgi dla firm na podstawie zrealizowanej sprzedaży za dany miesiąc. W następnym miesiącu wystawiamy fakturę korektę  do sprzedaży z poprzednich miesięcy. Czy wyliczając ulgę na PFRON winny być brane pod uwagę tylko faktury sprzedaży czy również faktury korekty? Proszę o pilną odpowiedź.
 
Z uwagi na fakt, iż przy wyliczaniu dla kontrahenta ulgi we wpłatach na PFRON brany jest pod uwagę wskaźnik udziału przychodów (zdefiniowany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji...

Z uwagi na fakt, iż przy wyliczaniu dla kontrahenta ulgi we wpłatach na PFRON brany jest pod uwagę wskaźnik udziału przychodów (zdefiniowany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jako iloraz przychodu ze sprzedaży własnych usług, z wyłączeniem handlu, lub produkcji sprzedającego, zrealizowanych w danym miesiącu na rzecz pracodawcy zobowiązanego do wpłat i przychodu ogółem uzyskanego w tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub usług, z wyłączeniem handlu), przy obliczeniach powinna Pani uwzględniać zarówno fakturę sprzedaży jak i fakturę korygującą, gdyż wpływa ona na wysokość przychodu.
Oczywiście o fakcie zmiany wysokości ulgi powinna Pani poinformować kontrahenta, który zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), będzie musiał skorygować złożoną już deklarację DEK-I-0 oraz uiścić ewentualną zaległość, od której naliczane zostaną odsetki.
 
Warszawa, dnia 31.10.2008 r.