Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow Prawnik arrow Porady dla pracodawców arrow 11. Czy zasady rozliczania PIT-4 i podatku od nieruchomości dla ZPChr na 2009 rok zostały takie...

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ogólnopolscy Patroni MedialniSponsor Główny
"Konkursu Lodołamacze 2023"
Sponsor


11. Czy zasady rozliczania PIT-4 i podatku od nieruchomości dla ZPChr na 2009 rok zostały takie...

Czy zasady rozliczania PIT-4 i podatku od nieruchomości  dla ZPChr  na 2009 rok zostały takie same? Jeśli nie, to co się zmieniło? Czy na osoby mające ustalone prawo do emerytury można  od tego roku pobierać dofinansowanie, bo w 2008 nie było takiej możliwości?

Grudniowa nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nic nie zmieniła w kwestii zwolnień dla zakładów pracy chronionej. Nie uległy zmianie...

Grudniowa nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nic nie zmieniła w kwestii zwolnień dla zakładów pracy chronionej. Nie uległy zmianie przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 00.14.176 z późn. zm.) - w zakresie przysługujących pracodawcom posiadającym status zakładu pracy chronionej zwolnień z podatków od nieruchomości, czy zwolnień z odprowadzania części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Potwierdzam natomiast, że od 1 stycznia 2009 r. pracodawca może się ubiegać o dofinansowanie do wynagrodzeń wszystkich pracowników niepełnosprawnych również tych z ustalonym prawem do emerytury.

Warszawa, dnia 12.02.2009 r.