Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow 12. Czy na podstawie art. 26e ustawy o rehabilitacji istnieje możliwość ubiegania się o zwrot...

Wersja dla osób niedowidzących










Ogólnopolscy Patroni Medialni



12. Czy na podstawie art. 26e ustawy o rehabilitacji istnieje możliwość ubiegania się o zwrot...

Czy na podstawie art. 26e ustawy o rehabilitacji istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy telepracownika?

Nie widzę żadnych przeszkód w ubieganiu się przez pracodawcę o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w formie telepracy – oczywiście pod warunkiem spełnienia...

Nie widzę żadnych przeszkód w ubieganiu się przez pracodawcę o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w formie telepracy – oczywiście pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów określonych w art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.08.14.92 z późn. zm.). Zgodnie z powołanym przepisem pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Należy mieć również na uwadze przepis art. 26e ust. 5 ww. ustawy, który stanowi, że warunkiem zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej jest uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.
Wskazane jest zatem, aby pracodawca w umowie z pracownikiem zastrzegł możliwość odbioru stanowiska pracy przez PIP w mieszkaniu pracownika.

Warszawa, dnia 23.09.2008 r.