Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow Jak wygląda kwestia urlopu zdrowotnego (dodatkowe 10 dni...

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniJak wygląda kwestia urlopu zdrowotnego (dodatkowe 10 dni...

Jak wygląda kwestia urlopu zdrowotnego (dodatkowe 10 dni z ustawy o rehabilitacji) ?

Kwestię dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym reguluje art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawa nie posługuje się określeniem urlop zdrowotny, lecz dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego. Jest to dodatkowy urlop wypoczynkowy dla osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Urlop ten nie przysługuje jednak osobie niepełnosprawnej uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Jeśli osobie niepełnosprawnej przysługuje urlop dodatkowy na podstawie odrębnych przepisów w wymiarze niższym niż 10 dni roboczych, wtedy zamiast tego urlopu, osobie niepełnosprawnej przysługuje urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni roboczych ustanowionych w art. 19 niniejszej ustawy.
W sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna zatrudniona jest na pół etatu, wymiar urlopu dodatkowego ulega zmniejszeniu do 5 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2008 nr 14 poz. 92 z późn. zm. )