Startarrow Etap regionalny arrow Małopolski arrow Kapituła(2009)

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ambasadorzy Konkursu
Stanisława Celińska


Urszula DudziakOgólnopolscy Patroni Medialni
Skład Kapituły Etapu Regionalnego LODOŁAMACZE 2009

ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI


Okręgowy Inspektor Pracy - Tadeusz Fic

Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON - Tadeusz Mękarski

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego - profesor dr hab. Roman Niestrój

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych - Bogdan Dąsal

Wójt Gminy Klucze - Małgorzata Węgrzyn

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie - Józefa Grodecka

Dyrektor Caritas Diecezji Krakowskiej ks. mgr Bogdan Kordula

Opat Benedyktynów w Tyńcu - Ojciec Bernard Sawicki OSB

Profesor dr hab. Maria Szewczyk

Dyrektor TVP3 Kraków – Bogdan Wasztyl

Redaktor Naczelny Dziennika Polskiego - Piotr Legutko

Aktor - Artur Dziurman