Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Laureaci

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniLaureaci
"Lodołamacze 2009" - Laureaci Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie

Gala Finałowa - Lodołamacze 2009

Dla laureatów naszego konkursu „połączenie biznesu ze społeczną odpowiedzialnością, nie jest ekstrawagancją, ale konsekwentnym i zaplanowanym działaniem, który wpływa dodatnio na wartość firmy” – mówiła Przewodnicząca Rady Krajowej POPON, Barbara Pokorny. 21 maja, w warszawskich Łazienkach Królewskich wręczono statuetki i medale pracodawcom, kończąc w ten sposób tegoroczną edycje Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie "Lodołamacze 2009".

Podczas dorocznej Wielkiej Gali Lodołamaczy, w której uczestniczyło ponad 250 gości, ludzi polityki, biznesu i mediów, wręczono nagrody, dla firm i pracodawców, którzy w sposób szczególnie odpowiedzialny podchodzą do problemu zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wśród zaproszonych gości obecna była m.in. Małżonka Prezydenta RP i zarazem Patron Honorowy Konkursu, Pani Maria Kaczyńska i Rzecznik Praw Obywatelskich, Pan dr Janusz Kochanowski, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jarosław Duda, Główny Inspektor Pracy, Tadeusz Jan Zając, Ambasador Konkursu Małgorzata Kożuchowska i wielu innych znamienitych gości.

Jak co roku konkurs odbywał się w dwóch etapach. W pierwszym, z pośród 386 firm, Regionalne Kapituły wybrały laureatów miejsc 1 – 3, z których zwycięzcy dostali przepustkę do finału ogólnopolskiego. Następnie Kapituła Centralna, pod przewodnictwem Posła na Sejm RP, Pana Marka Plury wybrała „najlepszych z najlepszych”, laureatów Konkursu „Lodołamacze 2009”.

Statuetki specjalne otrzymali w tym roku, Wojciech Waglewski wraz z zespołem VoVo, który otrzymał tytuł Lodołamacza Specjalnego za skomponowanie muzyki do tekstów napisanych przez dzieci z porażeniem mózgowym oraz Urząd Miasta Poznań - Superlodołamacza, który nie tylko wspiera środowiska osób niepełnosprawnych, ale też sam takie osoby zatrudnia.

Wojciech Waglewski. Jest współtwórcą pomysłu powstania sztuki teatralnej „Muzyka ze słowami” opartej na tekstach osób niepełnosprawnych intelektualnie. Do współpracy zaprosił aktorów: Jana Peszka i jego córkę Marię. „Przy tym spektaklu otrzymaliśmy tyle wsparcia od tzw. sprawnych inaczej, że nie da się tego policzyć żadną miarą. Ich twórczość jest niezwykła z racji urody języka, którym się posługują, z racji miłości, radości, pogody, których nam tak często brakuje. Życzyłbym sobie, by zawsze mieć takie wsparcie od niepełnosprawnych” - powiedział Waglewski, odbierając nagrodę z rąk Marii Kaczyńskiej.


Laureaci Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze 2009”


Kategorii Zakład Pracy Chronionej

III miejsce i brązowy medal - Międzywojewódzka Handlowa Spółka Inwalidów w Kielcach Sp. z o.o.

Uzasadnienie: Spółka obecnie zatrudnia 111 pracowników, w tym 106 osób niepełnosprawnych, co stanowi 95% zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.
Statutową działalnością gospodarczą spółki jest prowadzenie sprzedaży detalicznej w branży ogólnospożywczej w sieci sklepów handlowych na terenie Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego i Starachowic.


II miejsce i srebrny medal - Fabryka Mebli Ryś Spółka z o.o. w Krzywaczce

Uzasadnienie: zatrudnia 221 pracowników, w tym 116 osoby niepełnosprawne. W latach 2007-2008 w firmie stworzono, aż 58 nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Wśród kadry kierowniczej firmy 12 pracowników to osoby niepełnosprawne. Firma organizuje imprezy integracyjne dla pracowników, zawody sportowe, wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Firma prowadzi również bardzo szeroką działalność charytatywną. Fabryka Mebli Ryś jest dwukrotnym laureatem regionalnego etapu konkursu Lodołamacze 2007 i 2008 oraz wielu nagród biznesowych.


I miejsce i statuetkę Lodołamacza zdobywa firma: Centrum Kongresów i  Rekreacji „Orle Gniazdo” Szczyrk Sp. z o.o.

Uzasadnienie: Największy w Szczyrku pracodawca osób niepełnosprawnych ze wskaźnikiem zatrudnienia powyżej 50%. Przedsiębiorstwo jest nowoczesnym miejscem konferencji, wypoczynku i rekreacji, dostosowanym dla potrzeb swoich gości, również niepełnosprawnych. Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Spółka z o.o. jest firmą, która udowodniła, że zatrudniając 50%  osób niepełno¬sprawnych można świadczyć usługi najwyższej jakości i może służyć jako przykład dla innych.

Kategoria - Zakład Pracy Chronionej


Kategoria Otwarty Rynek Pracy

III miejsce i brązowy medal - Przedsiębiorstwo Gastronomiczno Handlowe „Gastropol” Sp. z o.o.

Uzasadnienie: „Gastropol” jest firmą zatrudniającą 50 pracowników w tym pracownicy niepełnosprawni stanowią 20 % ogółu zatrudnienia. Wskaźniki te są  bardzo wymowne , biorąc pod uwagę, że firma działa na otwartym rynku. Godne podkreślenia jest to, że w grupie tej połowa to osoby ze schorzeniami specjalnymi - są to osoby najbardziej dyskryminowane na rynku pracy, a tym bardziej otwartym rynku pracy. Dużą rolę i znaczenie Spółka przywiązuje do rozwoju kapitału ludzkiego wychodząc z założenia, że podstawą sukcesu firmy są zatrudnieni w niej pracownicy


II miejsce i srebrny medal - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rudek” Gabinet Rehabilitacji Medycznej w Rzeszowie

Uzasadnienie: Założycielem i właścicielem zakładu jest pan Andrzej Rudek, który obecnie zatrudnia 69 osoby w tym 14 niepełnosprawnych (również osoby niewidome – 10 osób).


I miejsce i statuetkę Lodołamacza zdobywa firma - 4EverNET

Uzasadnienie: Firma 4EverNET świadczy wyspecjalizowane usługi na rynku teleinformatycznym. Rozwój swojego modelu biznesowego w oparciu o zatrudnione osoby niepełnosprawne w tak nowoczesnej firmie, obala mity o niewielkich możliwościach i niskim wykształceniu tychże oraz pokazuje, że ten rynek pracy jest dla nich otwarty.

Kategoria - Otwarty Rynek Pracy


Kategoria Pracodawca Nieprzedsiębiorca

III miejsce i brązowy medal - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Uzasadnienie: Zatrudnia osoby niepełnosprawne od 1999 roku. W chwili obecnej w MOPS w Rzeszowie pracuje 401 pracowników, w tym 27 osób niepełnosprawnych. MOPS w Rzeszowie aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającym na rzecz osób niepełnosprawnych. Jest współorganizatorem spartakiad dla osób niepełnosprawnych, uczestniczy aktywne w Sejmiku Rehabilitacyjnym.


II miejsce i srebrny medal - Gmina Miejska Wąbrzeźno

Uzasadnienie: Gmina od 1999 r. zatrudnia osoby niepełnosprawne. Na 67 osób zatrudnionych 10 stanowią osoby niepełnosprawne. Od wielu lat gmina współpracuje z Wąbrzeskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Dzięki temu możliwe było utworzenie WTZ, Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładu Aktywności Zawodowej.


I miejsce i statuetkę Lodołamacza zdobywa - Caritas Diecezji Siedleckiej

Uzasadnienie: za szeroko pojętą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, za ich aktywizację zawodową w Zakładzie Aktywności Zawodowej, za aktywizację społeczną podopiecznych w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz za organizację wielu działań w zakresie ochrony zdrowia, pomocy poszkodowanym w wypadkach, akcje na rzecz wykluczonych społecznie i wiele innych, ważnych dla lokalnej społeczności.

Kategoria - Pracodawca Nieprzedsiębiorca


Kategoria Przedsiębiorca Osoba Niepełnosprawna

III miejsce i brązowy medal - Wiesław Chorzępa – ORTOREHA Zakład Sprzętu Ortopedycznego Wiesław Chorzępa w Rzeszowie

Uzasadnienie: W 2006 roku stanął przed decyzją zmiany pracy. Sprzętem ortopedycznym a szczególnie protezami, konstrukcją, rozwiązaniami technicznymi i ich produkcją interesował się zawsze ze względu na swoją niepełnosprawność. Łącząc swoje zainteresowania i doświadczenie zawodowe postanowił otworzyć zakład ortopedyczny. Dzisiaj zatrudnia trzech pracowników w tym jedną osobę niepełnosprawną.


II miejsce i srebrny medal - Sebastian Paszek – właściciel firmy WATT

Uzasadnienie: Filozofię działania swojego przedsiębiorstwa oparł na innowacyjności technologii produktu i organizacji działań. Wyrazem sukcesu rynkowego firmy pana Sebastiana Paszka jest Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich Budownictwa POLEKO 2006, szereg certyfikatów i dopuszczeń rynkowych, pozwalających firmie WATT na działalność poza granicami kraju. Pan Sebastian Paszek sukcesem w prowadzonej działalności gospodarczej, wyraziście i skutecznie przełamuje stereotyp osoby niepełnosprawnej, pokazując nam wszystkim, że wizja i konsekwencja w działaniu pozwalają przezwyciężyć wszelkie ograniczenia.


I miejsce i statuetkę Lodołamacza zdobywa - Justyna Łyczykowska – Usługi Porządkowe Sprawnych Inaczej

Uzasadnienie: UPSI świadczy usługi w zakresie sprzątania  i opieki domowej. Wśród nich wymienić należy: kompleksowe sprzątanie, pranie wykładzin i dywanów, pranie tapicerki meblowej i samochodowej, porządkowanie obiektów, mycie okien, opieka domowa, jak również wynajem urządzeń do sprzątania. Zespół pracowników UPSI tworzy grupa osób z różnym stopniem niepełnosprawności w myśl idei „daj sobie szansę”.

Kategoria - Przdsiębiorca Osoba Niepełnosprawna


Kategoria Superlodołamacz

Urząd Miasta Poznań

Uzasadnienie: Od wielu lat Urząd Miasta Poznania aktywnie wspiera środowiska osób niepełnosprawnych poprzez łamanie barier w swojej siedzibie, organizację punktów informatycznych i biur podawczych, wydzielenie odpowiednich miejsc parkingowych itp.
Przede wszystkim jednak opracowano program likwidacji barier architektonicznych w całym mieście a także wspierane są organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych. W ostatnim roku stworzono nowe stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, a także zatrudniane są osoby psychicznie chore. Postawa władz miasta jest tym bardziej godna zauważenia, że stanowi ona wzór dla innych pracodawców, a szczególnie dla innych urzędów i instytucji państwowych.

Kategoria - Superlodołamacz


Kategoria Lodołamacz Specjalny

Wojciech Waglewski z zespołem Voo Voo

Uzasadnienie: współtwórca pomysłu powstania sztuki teatralnej "Muzyka ze słowami", opartej na tekstach osób niepełnosprawnych intelektualnie ze szkoły specjalnej, która mieści się przy ul. Dygasińskiego w Krakowie. Do współpracy zaprosił znanych aktorów teatrów krakowskich: Jana Peszka i jego córkę Marię. W załączeniu do przedstawienia wydano książkę z tekstami pod tytułem "Opowieści dziwnej treści" oraz płytę z muzyką.

Kategoria - Lodołamacz Specjalny