Startarrow Press room arrow Informacje prasowe arrow Wiemy już kto został Lodołamaczem 2010

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ambasadorzy Konkursu
Stanisława Celińska


Urszula DudziakOgólnopolscy Patroni Medialni

Wiemy już kto został Lodołamaczem 2010
8 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala Centralna Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie LODOŁAMACZE 2010. Podczas Gali wyróżnieni zostali Laureaci ogólnopolskiego etapu Konkursu.

Zakład Pracy Chronionej

III miejsce i brązowy medal - Spółdzielnia Inwalidów „Gryf”
Uzasadnienie: Kapituła postanowiła wyróżnić firmę, za działalność na rzecz pracowników, którym zapewnia nowoczesne stanowiska pracy, wysoki poziom pomieszczeń socjalnych oraz opiekę medyczną w działającej na terenie zakładu przychodni lekarskiej. Kapituła zwróciła również uwagę, że niemal całą załogę w firmie stanowią osoby niepełnosprawne, w tym osoby z ciężkimi schorzeniami.

II miejsce i srebrny medal - Przedsiębiorstwo DGP „Dozorbud” Grupa Polska w Legnicy
Uzasadnienie: Przedsiębiorstwo jest jednym z największych pracodawców osób niepełnosprawnych w kraju. Na 1837 ogółem zatrudnionych pracowników zatrudnia 1096 osób niepełnosprawnych z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. Jak przystało na bardzo dobry zakład pracy chronionej firma prowadzi indywidualne programy rehabilitacji, udziela wszechstronnej pomocy pracownikom niepełnosprawnym i udziela się społecznie.

I miejsce i statuetkę Lodołamacza - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wenta”
Uzasadnienie: Zatrudnia 233 osoby, w tym 146 niepełnosprawnych.. Od początku swojej działalności firma zajmowała się handlem hurtowym i detalicznym oraz importem produktów spożywczych. Uwagę kapituły zwrócił fakt, iż tylko w zeszłym roku firma zatrudniła 24 osoby niepełnosprawne. Godne podkreślenia jest również jej zaangażowanie w działalność charytatywną, społeczną i biznesową, za co jest udokumentowane wieloma nagrodami i wyróżnieniami.

Otwarty Rynek Pracy

III miejsce i brązowy medal - Przetwórnia Owocowo-Warzywna „Gil” Stare Bojanowo
Uzasadnienie: Polityka firmy mówi o tym, iż osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładzie mogą zawsze uzyskać potrzebną im pomoc. Przetwórnia może służyć jako przykład pod względem dostosowania miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, gdyż budynek zakładu pozbawiony jest jakichkolwiek barier architektonicznych.

Poza swą działalnością na rzecz osób zatrudnionych w zakładzie, Przetwórnia aktywnie wspiera ideę zatrudniania osób niepełnosprawnych i działa na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych między innymi poprzez spotkania z osobami posiadającymi problem ze znalezieniem pracy, czy też pomoc w kontaktach z różnymi instytucjami. Firma prowadzi również lokalną działalność charytatywną.

II miejsce i srebrny medal - Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych sp. z o.o.
Uzasadnienia: Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych sp. z o.o. „Krukowiak” to nowoczesna firma z ponad dwudziestoletnią tradycją specjalizująca się w produkcji maszyn rolniczych. Warty odnotowania jest fakt, iż pomimo, ze firma działa na otwartym rynku prawie 50 proc. jej kadry to osoby niepełnosprawne. Firma prowadzi także szeroką działalność socjalną na rzecz swoich pracowników oraz udziela się społecznie.

I miejsce i statuetkę Lodołamacza - Przedsiębiorstwo Gastronomiczno Handlowe „GASTROPOL” sp. z o.o. w Opolu
Uzasadnienie: Jest przedsiębiorstwem, które warto pokazywać pracodawcom w Polsce. Firma wrażliwa społecznie i wyjątkowo otwarta na współpracę ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. W ramach zwartego porozumienia z Warsztatem Terapii Zajęciowej przyjmuje na praktyki zawodowe uczestników WTZ. Podobne porozumienie zawarła z Zespołem Szkół Specjalnych, której uczniowie podejmują naukę w zawodzie „Kucharza małej gastronomii”. Przedsiębiorstwo prowadzi również szeroką działalność charytatywną wspierając wiele akcji społecznych i organizacji pozarządowych. Trzykrotny laureat konkursu „Lodołamacze” w tym jeden na szczeblu krajowym.

Pracodawca Nieprzedsiębiorca

III miejsce i brązowy medal - Biblioteka Narodowa
Uzasadnienie: Za tworzenie stałych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz za udostępnianie swoich zbiorów ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących.

II miejsce i srebrny medal - Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski
Uzasadnienia: Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko Pomorski został nagrodzony za wysoki współczynnik zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz za działania na rzecz poszerzania przestrzeni życiowych osobom niewidomym.

I miejsce i statuetkę Lodołamacza - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.
Uzasadnienie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi szeroko pojętą pomoc dla mieszkańców Siemianowic Śląskich w zakresie: poradnictwa specjalistycznego, rodzinnego, prawnego i psychologicznego. Urząd jest realizatorem wielu programów, skierowanych również do swoich niepełnosprawnych mieszkańców. Jednostki działające w ramach urzędu były wielokrotnie nagradzane za swoją działalność, m.in. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Przedsiębiorca Osoba Niepełnosprawna

III miejsce i brązowy medal - Pan Paweł Frost – „Translator” w Legnicy
Uzasadnienie: Absolwent Uniwersytetów: Wrocławskiego i Poznańskiego. Od 2000 roku pracuje jako nauczyciel akademicki. Prowadzi również działalność gospodarczą jako tłumacz przysięgły języka angielskiego. Jest osobą wyjątkowo aktywną społecznie. Współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi i pełni w nich wiele odpowiedzialnych funkcji. Jest wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Legnicy. W swoich działaniach pokazuje pełnosprawnym i niepełnosprawnym, że jako pełnoprawny obywatel tego kraju może wykorzystać swoją wiedzę pomagając innym ludziom.

II miejsce i srebrny medal - Pani Krystyna Jabłońska NZOZ Wita Włocławek.
Uzasadnienie: Jej niepubliczna placówka opieki zdrowotnej o profilu rehabilitacyjnym od 2002 roku zatrudnia osoby niepełnosprawne z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Jak sama mówi, mimo, iż działalność rozpoczęła w wieku 56 lat i na swej drodze zawodowej i osobistej spotyka wiele trudności, nie pozbyła się marzeń o stworzeniu zgodnie z holistycznym spojrzeniem na rehabilitację, profesjonalnego „Centrum Profilaktyki, Rehabilitacji i Odnowy”. Ma nadzieję, iż bieżący rok w znacznym stopniu urealni jej plany. „Moja praca daje mi poczucie spełnienia, jest w mojej sytuacji osobistej sposobem na życie. Lubię swój zawód i to, co robię i cieszy mnie fakt, iż mimo wieku i stanu zdrowia mogę jeszcze pomagać tym, którzy mojego wsparcia potrzebują i oczekują” – to słowa Pani Krystyny Jabłońskiej laureatki, drugiego miejsca.

I miejsce i statuetkę Lodołamacza: Pan Ryszard Cebula - „Hurt–Papier” Ryszard Cebula sp. j.
Uzasadnienie: W związku z pogarszającym się stanem zdrowia musiał przerwać pracę zawodową i przejść na rentę inwalidzką. Nie chcąc siedzieć w domu i użalać się nad sobą wraz ze znajomym założył w garażu własną działalność gospodarczą. Dziś firma, której jestem właścicielem zatrudnia 57 osób i w różnych rankingach jest zaliczana do 100 największych firm Podkarpacia. Jak sam mówi, budując własną przyszłość zawodową, znalazł pracę dla siebie, ale również dla innych osób, w tym także niepełnosprawnych. Niepełnosprawność nie odebrała mi moich pasji, lubię podróżować, cóż z tego, że nie widzę…, ale czuję wiatr, słońce, zapach morza, lasu, smak innych krajów. Od 11 lat jest Prezesem Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Niewidomych, oraz członkiem zarządu głównego PZN.

Super Lodołamacz

Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości”
Uzasadnienie: Założone przez niepełnosprawnych studentów w 2008 roku, stowarzyszenie ma na celu umożliwienie i ułatwienie nauki na wrocławskich (i nie tylko) uczelniach studentom niepełnosprawnym. Realizują bardzo wiele programów zarówno integracyjnych jak i programów w kierunku likwidacji barier i udostępnienia osobom niepełnosprawnym nauki na wielu kierunkach wcześniej dla nich niedostępnych. Jednym z ostatnich ich dokonań był udział w uruchomieniu na Politechnice Wrocławskiej pracowni tyfloinformatycznej oraz wydanie za ich staraniem pierwszej książki do matematyki napisanej alfabetem Braille’a.

Lodołamacz specjalny

Zuzanna Janaszek-Maciaszek - Fundacja „Podaj dalej”
Uzasadnienie: Od najmłodszych lat pomagała osobom niepełnosprawnym. Początkiem był wolontariat w Fundacji Mielnica, stworzonej przez ojca Pani Zuzanny – Pana Piotra Janaszka. W czasie obozów rehabilitacyjnych zajmowała się podopiecznymi Fundacji. W 2004 roku założyła nową fundację: PODAJ DALEJ. Jak się wydaje – główna idea - to przekazywanie dobra– właśnie na zasadzie „podawania” go coraz większej ilości osób.

W pracę fundacji zaangażowane są dziesiątki wolontariuszy i to zarówno sprawnych, jak i niepełnosprawnych. Centrum Wolontariatu, działające w ramach Fundacji, obejmuje nie tylko Konin, ale i kilka sąsiednich powiatów.

Patronat medialny: