Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2011 arrow Patron Honorowy

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniPatron Honorowy

Patronat Honorowy nad Konkursem „Lodołamacze 2012”
objęła Małżonka Prezydenta RP, Pani Anna Komorowska

Image

Warszawa, 1 kwietnia 2011 r.

Do Uczestników 6. edycji Konkursu LODOŁAMACZE

Szanowni Państwo,

Konkurs LODOŁAMACZE jest niezwykle cenną inicjatywą podejmowaną już po raz szósty. Dzięki Konkursowi dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie ludzie dotknięci przez los znajdują zatrudnienie, a pracodawcy zyskują nie tylko bardzo dobrych pracowników, ale również powód do satysfakcji. Państwa wysiłki owocują przełamywaniem stereotypów w postrzeganiu niepełnosprawności. Współistnienie i współpraca osób niepełnosprawnych z ludźmi w pełni sprawnymi zmienia świadomość społeczną, która jest bardzo istotna, bo sprzyja integracji i pokazuje, że osoby niepełnosprawne mogą dobrze wykonywać swoją pracę. „Sprawni inaczej” nie czują się wyobcowani, mają poczucie, że są potrzebni. Pracodawcy takich osób mogą liczyć na pracownika odpowiedzialnego, zaangażowanego i rzetelnego - i pewnie z tego właśnie powodu Konkurs LODOŁAMACZE zyskuje co roku szeroki oddźwięk i coraz więcej firm oraz instytucji dołącza do grona pracodawców wykazujących szczególną wrażliwość społeczną, które budują wizerunek firmy przyjaznej, będącej wzorem etyki w biznesie.

Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i życzę udanego przebiegu Konkursu, a Organizatorom Konkursu dalszej niezwykle cennej działalności na rzecz osób, dla których życie okazało się mniej łaskawe.

Z wyrazami sympatii
Anna Komorowska

List od Małżonki Prezydenta RP (wersja PDF)