Startarrow Etap centralny arrow Kapituła

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ogólnopolscy Patroni MedialniSponsor Główny
"Konkursu Lodołamacze 2022"Kapituła Centralna Konkursu Lodołamacze 2022

Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

Małgorzata Jarosiska-Jedynak
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Urszula Rusecka
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Paweł Wdówik
Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich
Katarzyna Łażewska-Hrycko
Główny Inspektor Pracy
Krzysztof Saczka
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
Jan Filip Libicki
Senator RP
Sławomir Piechota
Poseł na Sejm RP
Gertruda Uścińska
Prezes Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Tomasz Chróstny
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Krzysztof Michałkiewicz
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Łukasz Jankowski
Prezes Najwyższej Rady Lekarskiej
prof. dr hab. Piotr Wachowiak
Rektor Szkoły Głównej Handlowej
prof. dr hab. Alojzy Zbigniew Nowak
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Jarosław Olechowski
Dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej
Marcin Kusy
Dyrektor, Redaktor Naczelny Polskiego Radia Program Pierwszy
Krzysztof Skowroński
Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie
Prof. dr inż. architekt Ewa Kuryłowicz
Wiceprezes w autorskiej pracowni architektury Kuryłowicz & Associates; Kierowniczka Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
Krzysztof Jedlak
Redaktor Naczelny Dziennik Gazeta Prawna
Michalina Topolewska
Redaktor Dziennik Gazeta Prawna