Startarrow Etap centralny arrow Kapituła

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni
Krzysztof Michałkiewicz

Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych


Marian Banaś
Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

Małgorzata Jarosińska-Jedynak
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Wiesław Łyszczek
Główny Inspektor Pracy

Jan Filip Libicki
Senator RP

Sławomir Piechota
Poseł na Sejm RP

Marlena Maląg
Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Gertruda Uścińska
Prezes Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

profesor dr hab. med. Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Prof. dr hab. inż. architekt Ewa Kuryłowicz
Zakład Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

Iwona Schymalla
Prezes w Fundacji Żyjmy Zdrowo, redaktor naczelny portalu internetowego Medexpresspl

Krzysztof Skowroński
Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Agnieszka Kamińska
Dyrektor Redaktor Naczelny Polskiego Radia Program Pierwszy

Krystian Kuczkowski
Zastępca Dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej

ks. Stanisław Jurczuk
Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej