Startarrow Etap regionalny arrow łódzk., mazow., wielkopol., zach.-pom. arrow Kapituła

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni
Kapituła Konkursu Lodołamacze 2019

łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

 • Zbigniew Hoffmann - Wojewoda Wielkopolski
 • Zdzisław Sipiera - Wojewoda Mazowiecki
 • Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki
 • Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Grzegorz Schreiber - Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Rafał Trzaskowski - Prezydent M.St. Warszawy
 • Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania
 • Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łódź
 • Barbara Borys–Damięcka - Senator RP
 • Joanna Fabisiak - Posłanka na Sejm RP
 • Iwona Śledzińska-Katarasińska - Posłanka na Sejm RP
 • Władysław Skwarka - Dyrektor Łódzkiego Oddziału PFRON
 • Anna Skupień – Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON
 • Anna Wandzel - Dyrektor Mazowieckiego Oddziału PFRON
 • Piotr Ciepłucha - Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Marek Andrzejewski - Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy
 • Prof. dr hab. Maciej Żukowski - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Ławniczak Agata - Dyrektor TVP w Poznaniu
 • Tomasz Sieradz - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
 • Kamil Jeziorski  - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
 • Małgorzata Pawlak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu
 • Jolanta Koszałka – Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie
 • Krzysztof Sudoł - Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi
 • Marcin Szczepański – Przewodniczący Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej POPON
 • Sławomir Michalski - Przewodniczący Łódzkiej Rady Wojewódzkiej POPON