Startarrow Etap regionalny arrow łódzk., mazow., śląsk., świętokrz. arrow Kapituła

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ogólnopolscy Patroni MedialniSponsor Główny
"Konkursu Lodołamacze 2022"Kapituła Konkursu Lodołamacze 2022

łódzkie, mazowieckie, śląskie, świętokrzyskie

 • Tobiasz Adam Bocheński Wojewoda Łódzki
 • Jarosław Wieczorek Wojewoda Śląski
 • Zbigniew Koniusz Wojewoda Świętokrzyski
 • Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego
 • Andrzej Bętkowski Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Andrzej Kotala Prezydent Miasta Chorzów
 • Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowice
 • Bogdan Wenta Prezydent Miasta Kielce
 • Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi
 • Rafał Piech Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie
 • Rafał Trzaskowski Prezydent M. St. Warszawy
 • Anna Krupka Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Poseł RP
 • Krzysztof Słoń Senator RP
 • Marek Plura Senator RP
 • Joanna Fabisiak Poseł na Sejm RP
 • Władysław Skwarka Dyrektor Łódzkiego Oddziału PFRON
 • Anna Wandzel Dyrektor Mazowieckiego Oddziału PFRON
 • Jan Wroński Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON
 • Andrzej Michalski p.o. Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego PFRON
 • Piotr Pietrzak Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Agnieszka Gosławska-Żeligowska przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
 • Grzegorz Sikorski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
 • Kamil Jeziorski p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
 • Tomasz Sieradz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
 • Tomasz Zjawiony Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 • Piotr Kalbron Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach
 • Adam Derza Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach
 • Marcin Grzelak p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi
 • Andrzej Cegła Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie
 • Sabina Miland Główny Specjalista - Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
 • Katarzyna Tręda-Pisera Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Łodzi
 • Marcin Szczepański Przewodniczący Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej POPON
 • Sławomir Michalski Przewodniczący Łódzkiej Rady Wojewódzkiej POPON
 • Józef Bodziony Przewodniczący Śląskiej Rady Wojewódzkiej POPON