Startarrow Etap regionalny arrow łódzk., mazow., wielkopol., zach.-pom. arrow Łódzki UW: XII edycja Konkursu Lodołamacze 2017

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni
SponsorzyŁódzki UW: XII edycja Konkursu Lodołamacze 2017
Nagrodę Lodołamacze 2017 wręczono firmom, instytucjom i organizacjom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Wspólna gala dla województw łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego odbyła się w Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

W uroczystości uczestniczył Piotr Cieplucha – dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, który odczytał list od wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau. Czytamy w nim między innymi: „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów są dla naszego rządu priorytetem. Dla Państwa Polskiego nadrzędnym celem jest udzielenie każdemu obywatelowi wszelkiej możliwej pomocy i fachowego wsparcia w rozwiązywaniu problemów. Rząd Polski od początku bardzo wyraźnie widział konieczność opieki i wsparcia osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w sprawach związanych z poszanowaniem ich godności, a także możliwością funkcjonowania w społeczeństwie. Dążąc do poprawy życia osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, rząd powołał w ubiegłym roku Zespół do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin. Wieloletnie postulaty i prośby środowisk związanych z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością zostały usłyszane, a Polska staje się krajem, w którym każdy głos ma znaczenie”.

Statuetka "Lodołamacze" przyznawana jest pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki pracy dla osób niepełnosprawnych. Laureatami konkursu są instytucje i firmy otwarte na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, pracodawcy wyjątkowi, zaangażowani w promowanie niepełnosprawnych pracowników.
 
Wśród laureatów z naszego województwa znaleźli się:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Barona 10 który został doceniony w Kategorii Instytucja,
  • Miasto Łódź, Nowe Centrum Łodzi ul Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, zajęło pierwsze miejsce w Kategorii Przyjazna Przestrzeń
  • W Kategorii Dziennikarz Bez Barier wyróżnienie otrzymała: Anna Łukasik TVP SA Oddział w Łodzi.

W Kategorii Super Lodołamacz wyróżnienie otrzymał: Ośrodek Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - restauracja „Filharmonia Smaku”, Pabianicka 132, 93-410 Łódź

Pełną listę laureatów tegorocznej edycji konkursu "Lodołamacze 2017" znaleźć można na stronie internetowej http://www.popon.pl/component/content/article/30-wiadomoci-komunikaty/32710-2017-09-15-10-14-35.html.
 
 
źródło: lodz.uw.gov.p