Startarrow O konkursie

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ogólnopolscy Patroni Medialni
Sponsor Główny
"Konkursu Lodołamacze 2023"
Sponsor


Zapraszamy do udziału w 18  Edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze 2023

 

 

Zapraszamy do udziału
w 18  Edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze 2023

 

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już  od 18 lat przyznają prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze.

 

Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Lodołamacze propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu. Istotą Kampanii Lodołamacze jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk. Pragniemy, by idea Konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.

Konkurs przez te wszystkie lata pozwolił nam na docenienie dziesiątek firm, osób i instytucji. Stał się marką, a statuetka Lodołamacza jest symbolem otwartości, i zaangażowania. O tym, jak ważny jest to konkurs i jak dużo znaczy w nim udział i nagroda świadczą dziesiątki, setki zgłoszeń w każdej edycji.Zapraszamy do udziału w XVIII edycji Konkursu Lodołamacze 2023

Lodołamacze - Co ich wyróżnia?

Doświadczenie, fachowość, tradycja, osiągnięty sukces, ale przede wszystkich wrażliwość społeczna, która przekłada się na odpowiedzialne zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Kampania Społeczna „Pracodawca Wrażliwy Społecznie” ma na celu przełamywanie barier i uproszczeń w ocenie możliwości osób z niepełnosprawnościami, sprzyja ich zawodowej aktywizacji, daje poczucie bycia potrzebnym, szanse na samodzielne życie i spełnienie ambicji.

Przystąpienie do konkursu będzie nie tylko wyróżnikiem wrażliwości i solidarności społecznej, ale też elastyczności w działaniu i nowoczesnego podejścia do polityki zatrudnienia, bowiem troska o drugiego człowieka jest jedną z najwyższych wartości.

Od 8 maja do 15 sierpnia można zgłaszać się do tytułu "Lodołamacze 2023” w następujących kategoriach:

 • Zatrudnienie Chronione
 • Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
 • Otwarty Rynek Pracy
 • Instytucja
 • Przyjazna Przestrzeń-Dostępność
 • Zdrowa Firma
 • Dziennikarz bez Barier
 • Biznes Odpowiedzialny Społecznie- Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG)

Konkurs Lodołamacze odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs podzielony został na dwa etapy: regionalny – wyłaniający laureatów w poszczególnych rejonach kraju oraz centralny – w którym finaliści zmierzą się w walce o laur Lodołamaczy 2023

Statuetki zostaną przyznane w 8  kategoriach, na laureatów bieżącej 18 edycji Konkursu czekają również 2 kategorie specjalne „Superlodołamacz” i „Lodołamacz Specjalny”.

Prestiżową nagrodą Lodołamacza 2023 zostaną wyróżniane firmy podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 12  października 2023 w Zamku Królewskim w Warszawie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lodolamacze.info.pl

Zasady uczestnictwa w Konkursie.

Powołana przez Organizatora Kapituła konkursu nominuje kandydatów do tytułu Lodołamacza w poszczególnych kategoriach, będzie czuwać nad przebiegiem konkursu, a także rozstrzygnie konkurs w głosowaniu.

Jednocześnie kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajdującego się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl.

Konkurs rozpoczyna się 8 maja 2023 r. Zbieranie zgłoszeń do Konkursu będzie trwało do 15 sierpnia. We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu.

Ogólnopolskich laureatów Konkursu poznamy 12 października 2023 r. w Warszawie.

Liczba firm, która wzięła udział w dotychczasowych edycjach Konkursu:

 • 2022 r. - 408 pracodawców
 • 2021 r. - 417 pracodawców
 • 2020 r. - 414 pracodawców
 • 2019 r. - 406 pracodawców
 • 2018 r. - 294 pracodawców
 • 2017 r. - 438 pracodawców
 • 2016 r. - 435 pracodawców
 • 2015 r. - 414 pracodawców
 • 2014 r. - 400 pracodawców
 • 2013 r. - 375 pracodawców
 • 2012 r. - 330 pracodawców
 • 2011 r. - 350 pracodawców
 • 2010 r. - 369 pracodawców
 • 2009 r. - 386 pracodawców
 • 2008 r. - 342 pracodawców
 • 2007 r. - 267 pracodawców
 • 2006 r. - 201 pracodawców

 

Nagrodzeni

 • 2022 – 83 nagród oraz 4 wyróżnień
 • 2021 – 84 nagród oraz 21 wyróżnień
 • 2020 – 68 nagród oraz 17 wyróżnień
 • 2019 – 69 nagród oraz 31 wyróżnień
 • 2018 – 73 nagród oraz 33 wyróżnień
 • 2017 – 69 nagród oraz 13 wyróżnień
 • 2016 – 106 nagród oraz 19 wyróżnień
 • 2015 – 109 nagród oraz 12 wyróżnień
 • 2014 – 110 nagród oraz 17 wyróżnień
 • 2013 – 108 nagród oraz 11 wyróżnień
 • 2012 – 102 nagrody oraz 15 wyróżnień
 • 2011 – 106 nagród oraz 9 wyróżnień
 • 2010 – 137 nagród oraz 2 wyróżnienia
 • 2009 – 142 nagród oraz 0 wyróżnień
 • 2008 – 147 nagród oraz 3 wyróżnienia
 • 2007 – 58 nagród oraz 1 wyróżnienie
 • 2006 – 44 nagrody oraz 0 wyróżnień