Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2010 arrow Laureaci

Wersja dla osób niedowidzących


Laureaci
8 czerwca, w Zamku Królewskim w Warszawie, poznaliśmy laureatów V edycji Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie Lodołamacze 2010.

Podczas uroczystej Gali, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych gościła: uczestników Konkursu Lodołamacze, przedstawicieli władz państwowych: Sekretarza Stanu Pełnomocnika rządu ds. osób Niepełnosprawnych Jarosława Dudę, Głównego Inspektora Pracy Tadeusza Zająca, parlamentarzystów, rektorów uczelni wyższych: Szkoły Głównej Handlowej prof. Adama Budnikowskiego, rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusza Więckowskiego, rektora Politechniki Łódzkiej prof. Stanisława Bieleckiego. Przybyli także przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, członkowie kapituły centralnej i kapituł regionalnych, przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, firm oraz mediów.

Gości powitał Prezes Zarządu Krajowego POPON Jan Zając. Następnie poseł Sławomir Piechota - członek kapituły centralnej opowiedział o pracach kapituły. Odniósł się także do pozytywnego oddziaływania Konkursu Lodołamacze na rzecz popularyzacji zatrudniania osób niepełnosprawnych.

lodoamacze__wszyscy.jpgWkategorii Zatrudnienie Chronione:

I miejsce i statuetka Lodołamacza - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wenta” z Frysztaka
Uzasadnienie: Zatrudnia 233 osoby, w tym 146 niepełnosprawnych.. Od początku swojej działalności firma zajmowała się handlem hurtowym i detalicznym oraz importem produktów spożywczych. Uwagę kapituły zwrócił fakt, iż tylko w zeszłym roku firma zatrudniła 24 osoby niepełnosprawne. Godne podkreślenia jest również jej zaangażowanie w działalność charytatywną, społeczną i biznesową, co jest udokumentowane wieloma nagrodami i wyróżnieniami.

II miejsce - Przedsiębiorstwo DGP „Dozorbud” Grupa Polska w Legnicy
Uzasadnienie: Przedsiębiorstwo DGP „DOZORBUD” – Grupa – Polska w Legnicy jest jednym z największych pracodawców osób niepełnosprawnych w kraju. Na 1837 zatrudnionych pracowników zatrudnia 1096 osób niepełnosprawnych z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. Jak przystało na bardzo dobry zakład pracy chronionej firma prowadzi indywidualne programy rehabilitacji, udziela wszechstronnej pomocy pracownikom niepełnosprawnym i udziela się społecznie.

III miejsce - Spółdzielnia Inwalidów „Gryf” ze Słupska
Uzasadnienie: Kapituła postanowiła wyróżnić firmę, za działalność na rzecz pracowników, którym zapewnia nowoczesne stanowiska pracy, wysoki poziom pomieszczeń socjalnych oraz opiekę medyczną w działającej na terenie zakładu przychodni lekarskiej. Kapituła zwróciła również uwagę, że niemal całą załogę w firmie stanowią osoby niepełnosprawne, w tym osoby z ciężkimi schorzeniami.

W kategorii Otwarty Rynek Pracy:

I miejsce i statuetka Lodołamacza - Przedsiębiorstwo Gastronomiczno Handlowe „GASTROPOL” Sp. z o.o. w Opolu
Uzasadnienie: jest przedsiębiorstwem, które warto pokazywać pracodawcom w Polsce. Firma wrażliwa społecznie i wyjątkowo otwarta na współpracę ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. W ramach zwartego porozumienia z Warsztatem Terapii Zajęciowej przyjmuje na praktyki zawodowe uczestników WTZ. Podobne porozumienie zawarła z Zespołem Szkół Specjalnych, której uczniowie podejmują naukę w zawodzie „Kucharza małej gastronomii”. Przedsiębiorstwo prowadzi również szeroką działalność charytatywną wspierając wiele akcji społecznych i organizacji pozarządowych. Trzykrotny laureat konkursu „Lodołamacze” w tym jeden raz na szczeblu krajowym.

II miejsce - Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych „Krukowiak” Spółka z o.o. z Brześcia Kujawskiego
Uzasadnienia: Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych to nowoczesna firma z ponad dwudziestoletnią tradycją specjalizująca się w produkcji maszyn rolniczych. Warty odnotowania jest fakt, iż pomimo, ze firma działa na otwartym rynku prawie 50 proc. jej kadry to osoby niepełnosprawne. Firma prowadzi także szeroką działalność socjalną na rzecz swoich pracowników oraz udziela się społecznie.

III miejsce - Przetwórnia Owocowo – Warzywna Gil, Genowefa Gil – Stare Bojanowo
Uzasadnienie: Polityka firmy mówi o tym, iż osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładzie mogą uzyskać potrzebną im pomoc, jednak, na co dzień traktowane są tak samo jak osoby pełnosprawne co sprzyja pełnej aktywizacji zawodowej jak i społecznej. Przetwórnia Owocowo-Warzywna „Gil” może służyć jako przykład pod względem dostosowania miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, gdyż budynek zakładu pozbawiony jest jakichkolwiek barier architektonicznych. Przetwórnia posiada znak "WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ", a w ostatnim czasie uzyskała certyfikat "NAJWYŻSZA JAKOŚĆ" wydany przez Wojewódzkie Stowarzyszenie Badań nad Jakością.

W kategorii Pracodawca Nieprzedsiebiorca:

I miejsce i statuetka Lodołamacza - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich
Uzasadnienie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi szeroko pojętą pomoc dla mieszkańców Siemianowic Śląskich w zakresie: poradnictwa specjalistycznego, rodzinnego, prawnego i psychologicznego. Urząd jest realizatorem wielu programów, skierowanych również do swoich niepełnosprawnych mieszkańców. Jednostki działające w ramach urzędu były wielokrotnie nagradzane za swoją działalność, m.in. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

II miejsce - Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko Pomorski
Uzasadnienia: Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko Pomorski został nagrodzony za wysoki współczynnik zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz za działania na rzecz poszerzania przestrzeni życiowych osobom niewidomym.

III miejsce - Biblioteka Narodowa
Uzasadnienie: Za tworzenie stałych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz za udostępnianie swoich zbiorów ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących.

W kategorii Przedsiębiorca Osoba Niepełnosprawna:

I miejsce i statuetkę Lodołamacza - Pan Ryszard Cebula – „Hurt – Papier” Ryszard Cebula Sp.J. z Rzeszowa
Uzasadnienie: W związku z pogarszającym się stanem zdrowia musiał przerwać pracę zawodową i przejść na rentę inwalidzką. Nie chcąc siedzieć w domu i użalać się nad sobą wraz ze znajomym założył w garażu własną działalność gospodarczą. Dziś firma, której jestem właścicielem zatrudnia 57 osób i w różnych rankingach jest zaliczana do 100 największych firm Podkarpacia. Jak sam mówi ... budując własną przyszłość zawodową, znalazł pracę dla siebie, ale również dla innych osób, w tym także niepełnosprawnych. Niepełnosprawność nie odebrała mi moich pasji, lubię podróżować, cóż z tego, że nie widzę…, ale czuję wiatr, słońce, zapach morza, lasu, smak innych krajów. Od 11 lat jest Prezesem Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Niewidomych, oraz członkiem zarządu głównego PZN.

II miejsce – Pani Krystyna Jabłońska, NZOZ Wita Włocławek
Uzasadnienia: Jej niezależna placówka opieki zdrowotnej o profilu rehabilitacyjnym od 2002 roku zatrudnia osoby niepełnosprawne z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Jak sama mówi, mimo, iż działalność rozpoczęła w wieku 56 lat i na swej drodze zawodowej i osobistej spotyka wiele trudności, nie pozbyła się marzeń o stworzeniu profesjonalnego „Centrum Profilaktyki, Rehabilitacji i Odnowy”. Ma nadzieję, iż bieżący rok w znacznym stopniu urealni jej plany.

III miejsce – Pan Paweł Frost – „Translator” w Legnicy
Uzasadnienia: Absolwent Uniwersytetów: Wrocławskiego i Poznańskiego. Od 2000 roku pracuje jako nauczyciel akademicki. Prowadzi również działalność gospodarczą jako tłumacz przysięgły języka angielskiego. Jest osobą wyjątkowo aktywną społecznie. Współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi i pełni w nich wiele odpowiedzialnych funkcji. Jest wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Legnicy. W swoich działaniach pokazuje pełnosprawnym i niepełnosprawnym, że jako pełnoprawny obywatel tego kraju może wykorzystać swoją wiedzę pomagając innym ludziom.

Superlodołamacz – Stowarzyszenie Na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia „Twoje nowe możliwości” z Wrocławia
Uzasadnienie: Założone przez niepełnosprawnych studentów w 2008 roku, stowarzyszenie ma na celu umożliwienie i ułatwienie nauki na wrocławskich (i nie tylko) uczelniach studentom niepełnosprawnym. Realizują bardzo wiele programów zarówno integracyjnych jak i programów w kierunku likwidacji barier i udostępnienia osobom niepełnosprawnym nauki na wielu kierunkach wcześniej dla nich niedostępnych. Jednym z ostatnich ich dokonań był udział w uruchomieniu na Politechnice Wrocławskiej pracowni tyfloinformatycznej oraz wydanie za ich staraniem pierwszej książki do matematyki napisanej językiem brail’a.

Lodołamacz Specjalny - Zuzanna Janaszek - Maciaszek - Fundacja „Podaj dalej”
Uzasadnienie: Od najmłodszych lat pomagała osobom niepełnosprawnym. Początkiem był wolontariat w Fundacji Mielnica, stworzonej przez ojca Pani Zuzanny – Pana Piotra Janaszka. W czasie obozów rehabilitacyjnych zajmowała się podopiecznymi Fundacji. W 2004 roku założyła nową fundację: PODAJ DALEJ. Jak się wydaje – główna idea - to przekazywanie dobra– właśnie na zasadzie „podawania” go coraz większej ilości osób.
W pracę fundacji zaangażowane są dziesiątki wolontariuszy i to zarówno sprawnych, jak i niepełnosprawnych. Centrum Wolontariatu, działające w ramach Fundacji, obejmuje nie tylko Konin, ale i kilka sąsiednich powiatów.

Po uhonorowaniu tegorocznych zwycięzców Konkursu Lodołamacze wystąpił tenor Juliusz Ursyn-Niemcewicz.
Spotkanie poprowadził Jerzy Piasny - dziennikarz i prezenter TV Biznes Polsat.